Aktualny harmonogram wywozów

Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00-16.00.

 

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję przed godziną 6.00 w dniu odbioru lub w dniu poprzedzającym termin odbioru jednak nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

 
Harmonogram wywozu gabarytów – wielorodzinne, śródmiejskie
 

Wykaz wywozu – IV kwartał 2020

 
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić
w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości,
ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju
jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów
budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od
tworzyw sztucznych.
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 12 i 26 1 5 20 29 12 i 26
XI 9 i 23 9 17 9 i 23
XII 7 i 21 9 7 22 14
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 13 i 27 1 5 20 29 12 i 26
XI 10 i 24 9 17 9 i 23
XII 8 i 22 9 7 22 14
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 5,6 i 19,20 8 9 28 14 i 27
XI 2,3 i 16,17 i 30 3 25 26 10 i 24
XII 1 i 14,15 i 28,29 10 8 30 16
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 1 i 14,15 i 28,29 13 6 15 5 i 19
XI 12,13 i 25,26 4 12 2 i 16 i 30
XII 9,10 i 23,24 15 9 21 2 17
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 1 i 14,15 i 28,29 6 5 13 27 6 i 20
XI 12,13 i 25,26 3 16 3 i 17
XII 9,10 i 23,24 8 8 29 15
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 7,8 i 21,22 12 16 7 i 21
XI 4,5 i 18,19 24 10 13 4 i 18
XII 2,3 i 16,17 i 30,31 14 18 1 4
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 7,8 i 21,22 7 2 23 8 i 22
XI 4,5 i 18,19 5 20 27 5 i 19
XII 2,3 i 16,17 i 30,31 3 10 23 11
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
 
Harmonogram wywozów – III kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 6 i 20 8 28 6 i 20
VIII 3 i 17 i 31 5 17 25 3 i 17 i 31
IX 14 i 28 7 22 14 i 28
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 7 i 21 8 28 6 i 20
VIII 4 i 18 5 17 25 3 i 17 i 31
IX 1 i 15 i 29 7 22 14 i 28
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 13,14 i 27,28 10 27 7 i 21
VIII 10,11 i 24,25 6 4 28 4 i 18
IX 7,8 i 21,22 1 30 1 i 15 i 29
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 8,9 i 22,23 9 23 13 i 27
VIII 5,6 i 19,20 11 5 20 10 i 24
IX 2,3 i 16,17 i 30 2 17 7 i 21
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 8,9 i 22,23 7 22 14 i 28
VIII 5,6 i 19,20 4 3 19 11 i 25
IX 2,3 i 16,17 i 30 1 16 8 i 22
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 1,2 i 15,16 i 29,30 21 14 17 1 i 15 i 29
VIII 12,13 i 26,27 10 18 12 i 26
IX 9,10 i 23,24 29 8 15 9 i 23
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 1,2 i 15,16 i 29,30 6 24 2 i 16 i 30
VIII 12,13 i 26,27 3 6 21 13 i 27
IX 9,10 i 23,24 3 18 10 i 24
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 14 i 27 1 6 27 1 i 15 i 29
V 11 i 25 11 25 13 i 27
VI 8 i 22 1 19 22 8 i 24
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 14 i 28 1 6 27 1 i 15 i 29
V 12 i 26 11 25 13 i 27
VI 9 i 23 1 19 22 8 i 24
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 6,7 i 20,21 2 7 3 2 i 16 i 30
V 4,5 i 18,19 12 21 14 i 28
VI 1,2 i 15,16 i 29,30 4 17 23 9 i 25
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1,2 i 15,16 i 29,30 22 15 6 i 20
V 13,14 i 27,28 22 13 8 4 i 18
VI 10 i 24,25 15 24 18 1 i 15 i 29
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1,2 i 15,16 i 29,30 8 7 28 7 i 21
V 13,14 i 27,28 12 26 5 i 19
VI 10 i 24,25 2 16 23 2 i 16 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 8,9 i 22,23 21 10 8 i 22
V 6,7 i 20,21 26 19 14 6 i 20
VI 3,4 i 17,18 9 12 3 i 17
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VI 8,9 i 22,23 9 16 9 i 23
V 6,7 i 20,21 20 15 29 7 i 21
VI 3,4 i 17,18 3 8 19 4 i 18
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7 i 20 8 21
II 3 i 17 10 3
III 2 i 16 i 30 9
R II odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7 i 21 8 21
II 4 i 18 10 3
III 3 i 17 i 31 9
R III odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 9 16
II 10,11 i 24,25 11 6
III 9,10 i 23,24 10
R IV odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 8,9 i 22,23 22
II 5,6 i 19,20 19 13 26
III 4,5 i 18,19 19
R V odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 8,9 i 22,23 14 14
II 5,6 i 19,20 18 4
III 4,5 i 18,19 17
R VI odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 15,16 i 29,30 21 28 29
II 12,13 i 26,27 25
III 11,12 i 25,26 24 31
R VII odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 15,16 i 29,30 15
II 12,13 i 26,27 20 5
III 11,12 i 25,26 18 17
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące