Aktualny harmonogram wywozów

Wykaz wywozu odpadów 02/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 02/2019 – wspólnoty mieszkaniowe
 
 
R I odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7 i 21 7 10
II 4 i 18 4 13
III 4 i 18 4
R II odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 8 i 22 7 10
II 5 i 19 4 13
III 5 i 19 4
R III odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 14,15 i 28,29 21 8
II 11,12 i 25,26 18 7
III 11,12 i 25,26 18
R IV odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 9,10 i 23,24 22
II 6,7 i 20,21 19  21 26
III 6,7 i 20,21 19
R V odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 9,10 i 23,24 8 16
II 6,7 i 20,21 5 12
III 6,7 i 20,21 5
R VI odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 16,17 i 30,31 9  15 23
II 13,14 i 27,28 6
III 13,14 i 27,28 6  12
R VII odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 16,17 i 30,31 15
II 13,14 i 27,28 12  14
III 13,14 i 27,28 12 26
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące