Aktualny harmonogram wywozów

Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2019 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7 i 21 7 10
II 4 i 18 4 13
III 4 i 18 4
R II odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 8 i 22 7 10
II 5 i 19 4 13
III 5 i 19 4
R III odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 14,15 i 28,29 21 8
II 11,12 i 25,26 18 7
III 11,12 i 25,26 18
R IV odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 9,10 i 23,24 22
II 6,7 i 20,21 19  21 26
III 6,7 i 20,21 19
R V odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 9,10 i 23,24 8 16
II 6,7 i 20,21 5 12
III 6,7 i 20,21 5
R VI odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 16,17 i 30,31 9  15 23
II 13,14 i 27,28 6
III 13,14 i 27,28 6  12
R VII odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 2,3 i 16,17 i 30,31 15
II 13,14 i 27,28 12  14
III 13,14 i 27,28 12 26
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2019 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1 i 15 i 29 1 8 9 2 i 16 i 30
V 13 i 27 13 14 i 28
VI 10 i 24 10 3 11 i 25
R II odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 2 i 16 8 i 30 1 8 9 2 i 16 i 30
V 14 i 28 13 14 i 28
VI 11 i 25 10 3 11 i 25
R III odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 8,9 i 23 15 5 5 3 i 17
VI 6,7 i 20,21 20 2 i 15 i 29
VI 3,4 i 17,18 21 7 12 i 26
R IV odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 3,4 i 17,18 i 29,30 23 19 4 i 18
V 15,16 i 29,30 21 24 2 i 16 i 30
VI 12,13 i 26,27 24 6 13 i 27
R V odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 3,4 i 17,18 i 29,30 2 16 17 9 i 13
V 15,16 i 29,30 2 2 7 i 21
VI 12,13 i 26,27 11 7 4 i 18
R VI odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 10,11 i 24,25 3 26 10 i 24
V 8,9 i 22,23 7 14 8 i 22
VI 5,6 i 18,19 12 5 i 19
R VII odpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 10,11 i 24,25 16 12 11 i 25
V 8,9 i 22,23 14 9 i 23
VI 5,6 i 19 11 13 25 4 i 17
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące