1

Organy

Nazwa organu:  Zarząd

Dane osób wchodzących w skład organu: 

Igor Szymkowiak – Dyrektor ZarząduOrgan Nadzoru: Rada Nadzorcza

Dane osób wchodzących w skład organu:

Małgorzata Matysiak

Janusz Piasecki

Dariusz Springer