1

Poznaj SUPER PIĄTKĘ Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów

W tej wyjątkowej rewii każdy surowiec wtórny znajdzie swoje miejsce, a właściwie… kontener. Segregowanie śmieci ma sens!

Dowiedz się więcej na stronie naszesmieci.pl.

Źródło informacji: Ministerstwo Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl
Zarejestrowani w Bazie Danych Odpadowych

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że firma KOM-LUB Sp. z o.o. w Luboniu została zarejestrowana w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000110281.

Rejestr dostępny jest pod adresem www.bdo.mos.gov.pl

KOM-LUB Sp. z o.o
Ważna informacja dotycząca bioodpadów

Szanowni Państwo,
w workach powinny znajdować się wyłącznie odpady zielone. W związku z faktem, iż są w nich zanieczyszczenia worki nie zostały odebrane.
Odpady powinny być:
– zawiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00) – dotyczy to odpadów budowlanych, ziemi, gruzu i innych odpadów z wyłączeniem odpadów zmieszanych.
– wrzucone do pojemnika – dotyczy odpadów zmieszanych.
Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.
Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów

Szanowni Państwo,
odbiór odpadów jest prowadzony wyłącznie w workach dostarczanych przez Operatora wykonującego usługę odbioru odpadów zgodnie z § 8 ust. 5 uchwały nr L/381/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady zgromadzone w innych workach proszę dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00).
Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.
Zasady wyrzucania odpadów ulegających biodegradacji

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Luboniu odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w półprzezroczystych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu, do którego są przeznaczone. Worki te dostępne są w naszej siedzibie, przy ul. Niepodległości 11 oraz w Urzędzie Miasta Luboń, przy placu Bojanowskiego 2, pokój 209 , II piętro. Zapisy te obowiązują od 2014 roku, jednak wcześniej nie były tak restrykcyjnie przestrzegane. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadów ulegających biodegradacji innymi frakcjami. Mieszkańcy wystawiają w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych także inne odpady w nieprzezroczystych workach, co powoduje, że zawartość worka nie jest widoczna. Dlatego też prosimy Państwa o wystawianie odpadów w workach, które dostarczamy.

Na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpady ulegające biodegradacji zbierane są w brązowych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu, na który są przeznaczone.

Uprzejmie informujemy, że obowiązek wystawiania odpadów w półprzezroczystych workach dostępnych w naszej siedzibie dotyczy także pozostałych odpadów zbieranych selektywnie, czyli papieru i plastiku oraz szkła.

Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia zasady segregacji odpadów ulegających biodegradacji:

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy:

  • owoce, warzywa, obierki,
  • liście, kwiaty, skoszoną trawę,
  • rozdrobnione części drzew i krzewów (mieszczące się we workach),
  • trociny, korę drzew.

NIE WRZUCAMY:

  • odpadów zawierających mięso lub kości zwierzęce*,
  • odchodów zwierzęcych*,
  • resztek żywności, pieczywa*,
  • ziemi, kamieni*,
  • popiołu z węgla kamiennego*,
  • gałęzi, konarów (nierozdrobnionych)**.
 
 
*Odpady gromadzimy w pojemnikach na odpady zmieszane
**Odpady oddajemy do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zlokalizowanego w siedzibie Spółki Kom-Lub przy ul. Niepodległości 11. Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 14.00-18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00-14.00.

Kom-Lub Sp. z o.o. Luboń