Częstotliwości odbioru

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty (zabudowa wielorodzinna)

 • odpady zmieszane są odbierane w poniedziałki i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny – odpady są odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym).
 • Pojemniki z surowcami są odbierane raz w miesiącu.
 • Odpady wielkogabarytowe w terminach przewidzianych dla rejonów w granicach których jest położona nieruchomość.

Nieruchomości niezamieszkałe odpady zmieszane:

 • z budynków użyteczności publicznej i gastronomii – w piątki jeśli w te dni przypada dzień wolny – odpady są odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),
 • z obiektów pozostałych- raz w miesiącu w pierwszym terminie wywozu odpadów zmieszanych przewidzianym dla rejonu w granicach którego znajduje się nieruchomość,
 • odpady segregowane – raz w miesiącu w terminach przewidzianych dla rejonów w granicach których jest położona nieruchomość.

Segregacja obejmuje następujące frakcje:

 • papier, karton zbierane co 4 tygodnie
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach…), puszki- zbierane co 4 tygodnie
 • szkło (butelki, słoiki)- zbierane co 4 tygodnie
 • odpady zmieszane- w zabudowie indywidualnej zbierane co 2 tygodnie (częściej w zabudowie wielorodzinnej)
 • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektr. i elektroniczny- zbierany raz na 6 miesięcy

Zasady gromadzenia i odbioru odpadów:

Papier, tworzywa szt. i szkło należy gromadzić wyłącznie w workach z folii- dostarczymy „pakiet startowy”- po 2 worki do tworzyw, papieru i szkła. Worki nowe są dostarczane w ilości równej wystawionym przy odbiorze wg. harmonogramu.
Odpady zmieszane są odbierane wyłącznie z pojemników (worki, odpady ze stert w śmietnikach nie są odbierane).
Odpady wielkogabarytowe na zasadzie „wystawki” odebierane są sprzed posesji.

Zasady wystawiania odpadów:

 • dostarczamy harmonogram na 6 mies. wraz ze spisem ulic. Proszę sprawdzić przynależność do rejonu!
 • odpady należy wystawić przed posesję w pierwszym dniu wywozu (dla rejonów dwudniowych) od godz. 6.00 rano. Jeśli posesja jest wyposażona w boks lub śmietnik należy umożliwić do niego dostęp bez przeszkód dla załogi (dostarczając wcześniej klucz, czy pilota)- załoga nie dzwoni z prośbą o otwarcie! Załoga ma obowiązek posprzątać rozsypane podczas załadunku odpady, ale czyszczenie śmietnika należy do właściciela posesji.

Własność pojemników

Znowelizowana Ustawa nakłada na właścicieli posesji obowiązek wyposażenia jej w wystarczającą ilość pojemników. Dotychczasowi klienci KOM-LUBu nie muszą się martwić- nie zabieramy ich. Jednak klienci innych firm mają problem: muszą pojemniki zakupić (posesje wielorodzinne także pojemniki do zbiórki selektywnej- rekomendujemy zakup pojemników typu „bóbr” 1100 l- tańszych od tzw. „dzwonów”). Część dotychczasowych przewoźników oferuje wykup eksploatowanych dotąd pojemników. Warto skorzystać z tej oferty, bo obecnie trudno nabyć na wolnym rynku. Śmieci są odbierane jedynie z pojemników!!!

Kontrola wywozów

Nałożono na nas obowiązek rejestracji posesji z których są wywożone odpady, a także rejestracji fotograficznej nieprawidłowej segregacji odpadów.

Kontakt

Wszelkie uwagi proszę kierować pod nasz numer tel. :61-8-130 551.

Zachęcamy

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi zasadami opisanymi zarówno w Poradniku dostarczanym przez Urząd Miasta jak i na naszej stronie internetowej.

Wymagania przetargowe zmusiły nas do zmian w oznaczeniu kolorami poszczególnych frakcji:

 • odpady zmieszane – kolor szary
 • szkło – kolor zielony
 • papier i tworzywo sztuczne (odpady opakowaniowe) – kolor żółty
 • odpady wielkogabarytowe – kolor fioletowy
 • odpady biodegradowalne  – kolor brązowy

Odbiór odpadów

W dniach wyszczególnionych w harmonogramach należy wystawić odpady przed posesję. Nie trzeba wystawiać, jeśli na posesji jest boks dostępny od ulicy.
Odpady winny być wystawione do godz 6.00 (jeśli rejon jest dwudniowy – odpady należy wystawić pierwszego dnia przewidzianego w harmonogramie).

Prosimy w okresie zimowym nie dopuszczać do zamarzania zawartości pojemników – nie można ich wtedy opróżnić bez narażania kubła na zniszczenie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie firmy przy ul. Niepodległości 11, telefonicznie pod numerem 61- 8-130-551, także nasi pracownicy chętnie posłużą wyjaśnieniami. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej: www.kom-lub.com.pl

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – tabela poglądowa
ZABUDOWA RODZAJE ODPADÓW
Zmieszane
Papier, plastik, metal
Szkło
Bio
IV – X XI – III IV – X XI – III IV – X XI – III IV – X XI – III
jednorodzinna raz na 2 tygodnie 1x/m-c raz na 2 miesiące raz na 2 tygodnie 1x/m-c
wielorodzinna 2 razy w tygodniu raz w tygodniu raz na 2 tygodnie 1x/m-c raz na 2 tygodnie 1x/m-c
śródmiejska 3 razy w tygodniu raz w tygodniu raz na 2 tygodnie 1x/m-c raz na 2 tygodnie 1x/m-c
ROD raz na 2 tygodnie raz na 3 tygodnie raz w tygodniu raz na 5 miesięcy 1x/m-c raz na 5 miesięcy raz w tygodniu raz na 5 miesięcy
gastronomia, hotelarstwo 2 razy w tygodniu 1x/m-c 1x/m-c raz na 2 tygodnie 1x/m-c
działalność medyczna, weterynaryjna raz na 2 tygodnie zgodnie z częstotliwością odpowiednią dla obszaru, na którym działalność jest prowadzona
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty (zabudowa wielorodzinna), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej
 • odpady zmieszane – będą odbierane w poniedziałki i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny – odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),
 • pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne – 1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,
 • szkło – 1 raz na miesiąc,
 • odpady zielone (bio) – 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,
 • odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Zabudowa śródmiejska (11 Listopada 128a-f, Jana Pawła II 5,14,16,18,20, Kochanowskiego 1, Konarzewskego 25ab) ), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej
 • odpady zmieszane – będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny – odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),
 • pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne -1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,
 • szkło – 1 raz na miesiąc,
 • odpady zielone (bio) – 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,
 • odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Zabudowa jednorodzinna, a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej
 • odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie,
 • papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki – raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 2 miesiące,
 • odpady zielone (bio) – w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Rodzinne ogrody działkowe, budynki rekreacji indywidualnej
 • odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie w okresie IV-X, raz na 3 tygodnie w okresie XI-III,
 • papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki – raz w tygodniu w okresie IV-X, a w okresie XI-III 1 raz na 5 miesięcy,
 • szkło – raz na 1 miesiąc w okresie IV-X, a w okresie XI-III – raz na 5 miesięcy,
 • odpady zielone (bio) w okresie IV-X raz w tygodniu, a w okresie XI-III – raz na 5 miesięcy,
 • odpady wielkogabarytowe raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Działalność gastronomiczna i hotelarstwo
 • odpady zmieszane – 2 razy w tygodniu,
 • papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki – raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 1 miesiąc,
 • odpady zielone (bio) w okresie IV-X raz na 2 tygodnie, a w okresie XI-III- raz na 4 tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Działalność medyczna i weterynaryjna
 • odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie,
 • papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki – raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 2 mies.,
 • odpady zielone (bio) w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.