1

Aktualny harmonogram wywozów

Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00-16.00.

 

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję przed godziną 6.00 w dniu odbioru lub w dniu poprzedzającym termin odbioru jednak nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej
 

ODPADY ZMIESZANE – dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek
– trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek

ODPADY SELEKTYWNE – PAPIER – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ DROBNE ODPADY WYKONANE Z METALU – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – SZKŁO – raz na dwa tygodnie

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – raz w tygodniu (od XII-III raz na trzy tygodnie)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – raz na pół roku
REJON I -29.11.2021, REJON II -29.11.2021, REJON III – 1.12.2021, REJON IV – 30.11.2021, REJON V -30.11.2021, REJON VI – 28.12.2021, REJON VII – 2.12.2021

 
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 11 i 25 1 4 18 11 i 25
XI 8 i 22 2 15 29 8 i 22
XII 6 i 20 3 6 20 13
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 12 i 26 1 4 18 11 i 25
XI 9 i 23 2 15 29 8 i 22
XII 7 i 21 3 6 20 13
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 4,5 i 18,19 4 5 19 12 i 26
XI 15,16 i 29,30 3 16 9 i 23
XII 13,14 i 27,28 3 7 21 1 14
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 13,14 i 27,28 15 6 20 13 i 27
XI 10 i 24,25 4 17 30 10 i 24
XII 8,9 i 22,23 20 8 22 15
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 13,14 i 27,28 1 7 21 14 i 28
XI 10 i 24,25 5 18 30 12 i 25
XII 8,9 i 22,23 6 9 23 16
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 6,7 i 20,21 5 19 12 i 26
XI 3,4 i 17,18 26 2 16 9 i 23
XII 1,2 i 15,16 i 29,30 7 21 28 14
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 6,7 i 20,21 18 8 22 11 i 25
XI 3,4 i 17,18 5 19 8 i 22
XII 1,2 i 15,16 i 29,30 17 10 27 2 13
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
 
Harmonogram wywozów – III kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić
w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości,
ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju
jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów
budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od
tworzyw sztucznych.
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 5 i 19 12 26 5 i 19
VIII 2 i 16 i 30 6 9 23 2 i 16 i 30
IX 13 i 27 6 20 13 i 27
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 6 i 20 12 26 5 i 19
VIII 3 i 17 i 31 6 9 23 2 i 16 i 30
IX 14 i 28 6 20 13 i 27
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 12,13 i 26,27 13 27 6 i 20
VIII 9,10 i 23,34 6 10 24 3 i 17 i 31
IX 6,7 i 20,21 7 21 14 i 28
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 7,8 i 21,22 14 28 7 i 21
VIII 4,5 i 18,19 23 11 25 4 i 18
IX 1,2 i 15,16 i 29,30 8 22 1 i 15 i 29
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 7,8 i 21,22 15 29 8 i 22
VIII 4,5 i 18,19 9 12 26 5 i 19
IX 1,2 i 15,16 i 29,30 9 23 2 i 16 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 1 i 14,15 i 28,29 1 13 27 6 i 20
VIII 11,12 i 25,26 10 24 3 i 17 i 31
IX 8,9 i 22,23 3 7 21 14 i 28
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 1 i 14,15 i 28,29 16 30 5 i 19
VIII 11,12 i 25,26 20 13 27 2 i 16 i 30
IX 8,9 i 22,23 10 24 13 i 27
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić
w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości,
ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju
jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów
budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od
tworzyw sztucznych.
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 12 i 26 1 9 19 12 i 26
V 10 i 24 4 17 10 i 24
VI 7 i 21 1 14 28 7 i 21
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 13 i 27 1 9 19 12 i 26
V 11 i 25 4 17 10 i 24
VI 8 i 22 1 14 28 7 i 21
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 6 i 19,20 6 12 20 13 i 27
V 4 i 17,18 i 31 14 18 11 i 25
VI 1 i 14,15 i 28,29 1 15 29 8 i 22
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1 i 14,15 i 28,29 7 13 21 14 i 28
V 12,13 i 26,27 7 19 12 i 26
VI 9,10 i 23,24 2 16 25 9 i 23
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1 i 14,15 i 28,29 6 15 22 12 i 26
V 12,13 i 26,27 5 20 10 i 24
VI 9,10 i 23,24 1 17 30 7 i 21
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 7,8 i 21,22 16 20 13 i 27
V 5,6 i 19,20 4 6 18 11 i 25
VI 2 i 16,17 i 30 15 29 8 i 22
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 7,8 i 21,22 8 14 23 1 i 15 i 29
V 5,6 i 19,20 14 21 13 i 27
VI 2 i 16,17 i 30 4 18 24 10 i 24
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 4 i 18 11 18 4 i 25
II 1 i 15 1 8 22 15
III 1 i 15 i 29 15 22 1 8 i 29
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19 11 18 4 i 25
II 2 i 16 1 8 22 15
III 2 i 16 i 30 15 22 1 8 i 29
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 11,12 i 25,26 12 19 5 i 26
II 8,9 i 22,23 2 9 23 16
III 8,9 i 22,23 16 23 1 9 i 30
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 13 20 7 i 27
II 3,4 i 17,18 3 10 24 17
III 3,4 i 17,18 i 31 17 24 2 10 i 31
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 12 19 5 i 26
II 3,4 i 17,18 2 9 23 16
III 3,4 i 17,18 i 31 16 23 3 9 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 18 14 21 4 i 25
II 10,11 i 24,25 11 25 15
III 10,11 i 24,25 2 18 25 4 8 i 29
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 15 22 8 i 28
II 10,11 i 24,25 4 12 26 18
III 10,11 i 24,25 19 26 5 11
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 4 i 18 11 18 4 i 25
II 1 i 15 1 8 22 15
III 1 i 15 i 29 15 22 1 8 i 29
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19 11 18 4 i 25
II 2 i 16 1 8 22 15
III 2 i 16 i 30 15 22 1 8 i 29
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 11,12 i 25,26 12 19 5 i 26
II 8,9 i 22,23 2 9 23 16
III 8,9 i 22,23 16 23 1 9 i 30
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 13 20 7 i 27
II 3,4 i 17,18 3 10 24 17
III 3,4 i 17,18 i 31 17 24 2 10 i 31
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 12 19 5 i 26
II 3,4 i 17,18 2 9 23 16
III 3,4 i 17,18 i 31 16 23 3 9 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 18 14 21 4 i 25
II 10,11 i 24,25 11 25 15
III 10,11 i 24,25 2 18 25 4 8 i 29
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 15 22 8 i 28
II 10,11 i 24,25 4 12 26 18
III 10,11 i 24,25 19 26 5 11
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące