1

Aktualny harmonogram wywozów

Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00-16.00.

 

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję przed godziną 6.00 w dniu odbioru lub w dniu poprzedzającym termin odbioru jednak nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej
 

ODPADY ZMIESZANE – dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek
– trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek

ODPADY SELEKTYWNE – PAPIER – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ DROBNE ODPADY WYKONANE Z METALU – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – SZKŁO – raz na dwa tygodnie

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – raz w tygodniu (od XII-III raz na trzy tygodnie)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – raz na pół roku
REJON I – 01.07.2022, REJON II – 01.07.2022, REJON III – 08.07.2022, REJON IV – 16.09.2022, REJON V – 22.07.2022, REJON VI – 26.08.2022, REJON VII – 08.07.2022

 
Harmonogram wywozów – III kwartał 2022 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 4 i 18 11 25 1 4 i 18
VIII 1 i 16 i 29 5 8 22 1 i 16 i 29
IX 12 i 26 5 19 12 i 26
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 5 i 19 11 25 1 4 i 18
VIII 2 i 16 i 30 5 8 22 1 i 16 i 29
IX 13 i 27 5 19 12 i 26
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 11,12 i 25,26 12 26 8 5 i 19
VIII 8,9 i 22,23 5 9 23 2 i 16 i 30
IX 5,6 i 19,20 6 20 13 i 27
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 6,7 i 20,21 13 27 6 i 20
VIII 3,4 i 17,18 i 31 22 10 24 3 i 17 i 31
IX 1 i 14,15 i 28,29 7 21 16 14 i 28
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 6,7 i 20,21 14 28 22 5 i 19
VIII 3,4 i 17,18 i 31 8 11 25 2 i 18 i 30
IX 1 i 14,15 i 28,29 8 22 13 i 27
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 13,14 i 27,28 1 12 26 4 i 18
VIII 10,11 i 24,25 9 23 26 1 i 16 i 29
IX 7,8 i 21,22 2 6 20 12 i 26
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII 13,14 i 27,28 15 29 8 7 i 21
VIII 10,11 i 24,25 19 12 26 4 i 17
IX 7,8 i 21,22 9 23 1 i 15 i 29
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2022 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 11 i 25 4 8 22 11 i 25
V 9 i 23 2 16 9 i 23
VI 6 i 20 3 13 27 6 i 20
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 12 i 26 4 8 22 11 i 25
V 10 i 24 2 16 9 i 23
VI 7 i 21 3 13 27 6 i 20
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 4,5 i 19 5 4 19 12 i 26
V 2 i 16,17 i 30,31 13 17 10 i 24
VI 13,14 i 27,28 10 14 28 7 i 21
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 13,14 i 27,28 6 12 20 13 i 27
V 11,12 i 25,26 6 18 11 i 25
VI 8,9 i 22,23 1 15 30 8 i 22
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 13,14 i 27,28 5 14 21 11 i 25
V 11,12 i 25,26 4 19 9 i 23
VI 8,9 i 22,23 2 17 29 6 i 20
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 6,7 i 20,21 15 19 12 i 26
V 4,5 i 18,19 2 5 17 10 i 24
VI 1,2 i 15 i 29,30 14 28 7 i 21
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 6,7 i 20,21 7 13 22 14 i 28
V 4,5 i 18,19 13 20 12 i 26
VI 1,2 i 15 i 29,30 3 13 24 9 i 23
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2022 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 3 i 17 i 31 10 17 3 i 24
II 14 i 28 4 7 21 28 14
III 14 i 28 14 21 7 i 28
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 4 i 18 10 17 3 i 24
II 1 i 15 4 7 21 28 14
III 1 i 15 i 29 14 21 7 i 28
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 10,11 i 24,25 11 18 4 i 25
II 7,8 i 21,22 1 8 22 28 15
III 7,8 i 21,22 15 22 8 i 29
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19,20 12 19 5 i 26
II 2,3 i 16,17 2 9 23 16
III 2,3 i 16,17 i 30,31 16 23 1 9 i 30
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19,20 11 18 4 i 25
II 2,3 i 16,17 1 8 22 15
III 2,3 i 16,17 i 30,31 15 22 2 8 i 29
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 12,13 i 26,27 17 13 20 3 i 24
II 9,10 i 23,24 10 24 14
III 9,10 i 23,24 1 17 24 3 7 i 28
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 12,13 i 26,27 14 21 7 i 27
II 9,10 i 23,24 3 11 25 17
III 9,10 i 23,24 18 25 4 10 i 31
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące
 
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 11 i 25 1 4 18 11 i 25
XI 8 i 22 2 15 29 8 i 22
XII 6 i 20 3 6 20 13
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 12 i 26 1 4 18 11 i 25
XI 9 i 23 2 15 29 8 i 22
XII 7 i 21 3 6 20 13
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 4,5 i 18,19 4 5 19 12 i 26
XI 15,16 i 29,30 3 16 9 i 23
XII 13,14 i 27,28 3 7 21 1 14
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 13,14 i 27,28 15 6 20 13 i 27
XI 10 i 24,25 4 17 30 10 i 24
XII 8,9 i 22,23 20 8 22 15
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 13,14 i 27,28 1 7 21 14 i 28
XI 10 i 24,25 5 18 30 12 i 25
XII 8,9 i 22,23 6 9 23 16
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 6,7 i 20,21 5 19 12 i 26
XI 3,4 i 17,18 26 2 16 9 i 23
XII 1,2 i 15,16 i 29,30 7 21 28 14
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X 6,7 i 20,21 18 8 22 11 i 25
XI 3,4 i 17,18 5 19 8 i 22
XII 1,2 i 15,16 i 29,30 17 10 27 2 13
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
 
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić
w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości,
ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju
jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów
budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od
tworzyw sztucznych.
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 12 i 26 1 9 19 12 i 26
V 10 i 24 4 17 10 i 24
VI 7 i 21 1 14 28 7 i 21
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 13 i 27 1 9 19 12 i 26
V 11 i 25 4 17 10 i 24
VI 8 i 22 1 14 28 7 i 21
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 6 i 19,20 6 12 20 13 i 27
V 4 i 17,18 i 31 14 18 11 i 25
VI 1 i 14,15 i 28,29 1 15 29 8 i 22
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1 i 14,15 i 28,29 7 13 21 14 i 28
V 12,13 i 26,27 7 19 12 i 26
VI 9,10 i 23,24 2 16 25 9 i 23
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 1 i 14,15 i 28,29 6 15 22 12 i 26
V 12,13 i 26,27 5 20 10 i 24
VI 9,10 i 23,24 1 17 30 7 i 21
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 7,8 i 21,22 16 20 13 i 27
V 5,6 i 19,20 4 6 18 11 i 25
VI 2 i 16,17 i 30 15 29 8 i 22
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV 7,8 i 21,22 8 14 23 1 i 15 i 29
V 5,6 i 19,20 14 21 13 i 27
VI 2 i 16,17 i 30 4 18 24 10 i 24
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 4 i 18 11 18 4 i 25
II 1 i 15 1 8 22 15
III 1 i 15 i 29 15 22 1 8 i 29
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19 11 18 4 i 25
II 2 i 16 1 8 22 15
III 2 i 16 i 30 15 22 1 8 i 29
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 11,12 i 25,26 12 19 5 i 26
II 8,9 i 22,23 2 9 23 16
III 8,9 i 22,23 16 23 1 9 i 30
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 13 20 7 i 27
II 3,4 i 17,18 3 10 24 17
III 3,4 i 17,18 i 31 17 24 2 10 i 31
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 12 19 5 i 26
II 3,4 i 17,18 2 9 23 16
III 3,4 i 17,18 i 31 16 23 3 9 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 18 14 21 4 i 25
II 10,11 i 24,25 11 25 15
III 10,11 i 24,25 2 18 25 4 8 i 29
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 15 22 8 i 28
II 10,11 i 24,25 4 12 26 18
III 10,11 i 24,25 19 26 5 11
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R I odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 4 i 18 11 18 4 i 25
II 1 i 15 1 8 22 15
III 1 i 15 i 29 15 22 1 8 i 29
R II odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 5 i 19 11 18 4 i 25
II 2 i 16 1 8 22 15
III 2 i 16 i 30 15 22 1 8 i 29
R III odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 11,12 i 25,26 12 19 5 i 26
II 8,9 i 22,23 2 9 23 16
III 8,9 i 22,23 16 23 1 9 i 30
R IV odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 13 20 7 i 27
II 3,4 i 17,18 3 10 24 17
III 3,4 i 17,18 i 31 17 24 2 10 i 31
R V odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 7,8 i 20,21 12 19 5 i 26
II 3,4 i 17,18 2 9 23 16
III 3,4 i 17,18 i 31 16 23 3 9 i 30
R VI odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 18 14 21 4 i 25
II 10,11 i 24,25 11 25 15
III 10,11 i 24,25 2 18 25 4 8 i 29
R VII odpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I 13,14 i 27,28 15 22 8 i 28
II 10,11 i 24,25 4 12 26 18
III 10,11 i 24,25 19 26 5 11
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące