1

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki: 1 362 000,00 PLN