1

Już 8 czerwca br. Dzień otwarty PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Z okazji Dni Lubonia, zachęcamy wszystkich do zajrzenia na nowy, jeszcze nieotwarty PSZOK przy ul. Dębieckiej 2.

W godzinach 16:00-18:00 będzie można zobaczyć jak wygląda świeżo powstały punkt, jakie odpady będzie można do niego dostarczyć, zobaczyć ścieżkę edukacyjną, ale przede wszystkim wziąć udział w grach, sprawdzić swoją wiedzę na temat gospodarki odpadami i środowiska oraz wygrać atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy!
Drugiego maja PSZOK nieczynny

Informujemy, iż 02.05.2024 r. PSZOK będzie nieczynny.
30 marca PSZOK nieczynny

Informujemy, iż 30.03.2024 r. PSZOK będzie nieczynny.
Odbiór choinek

Informujemy, iż choinki będą odbierane przez cały styczeń oraz przez pierwszą połowę lutego wraz z terminem odbioru odpadów biodegradowalnych z Państwa posesji. Przypominamy, iż choinki muszą być pozbawione ziemi, doniczek oraz wszelkich ozdób.
30 grudnia 2023 r. PSZOK nieczynny

Informujemy, iż dnia 30.12.2023 r. PSZOK będzie nieczynny
21 czerwca PSZOK nieczynny

UWAGA !
W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYMI PRACAMI REMONTOWYMI W DNIU 21 CZERWCA 2023 ROKU PSZOK BĘDZIE NIECZYNNY.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
Życzenia z okazji Dnia pracownika gospodarki komunalnej
Zarządzenie nr 1/2023 – zmiana cennika od 1.04.2023

Niniejszym zarządzeniem wprowadzony zostaje nowy cennik usług wywozu odpadów z nieruchomości niezamiekszałych.
Ceny określone w nowym cenniku będą obowiązywać w rozliczeniach począwszy od dnia 1.04.2023r.

Tresc zarzadzenia PDF
Odbiór choinek I-II.2023

Informujemy, że odbiór choinek będzie realizowany w styczniu i lutym 2023 r. w terminach odbioru bioodpadów, zgodnie z przekazanym państwu harmonogramem. Prosimy o wystawianie choinek przed posesję. Odebrane zostaną wyłącznie choinki pozbawione doniczek, ziemi, worków foliowych i innych zanieczyszczeń.
Kiedy Wywóz – apka na Twoją komórkę

Aplikacja powstała w ramach projektu pod patronatem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Umożliwia ona przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach, w tym z terenu Lubonia oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych. Dodatkowo apka zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów np. aptek, w których można zostawić przeterminowane leki.

Aplikację można pobrać stąd: kiedywywoz.pl

Źródło informacji: strona internetowa kiedywywoz.pl