1

Nowy regulamin PSZOK (od 1 lipca 2021)

Z dniem 1 lipca 2021 wchodzi w życie nowy regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.