PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

W ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych uiszczany do Urzędu Miasta Luboń każdy mieszkaniec miasta ma możliwość korzystania nieodpłatnie z Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie zakładu KOM-LUB.

PSZOK otwarty jest dla mieszkańców (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych):

Wtorek – piątek w godz. 14:00-18:00

Soboty w godz. 08:00-14:00

Warunkiem pozostawienia odpadów jest okazanie się dowodem uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych bądź dowodem opłaty czynszu w przypadku osiedli i wspólnot mieszkaniowych. Szczegółowy regulamin PSZOK do pobrania.

Do PSZOK można dostarczyć:

 • papier i makulaturę
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale
 • szkło opakowaniowe
 • przepracowane oleje silnikowe
 • opakowania po środkach niebezpiecznych bądź z ich zawartością, np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje itd.
 • zużyte baterie i akumulatory
 • opakowania z drewna, np. skrzynki drewniane
 • opony od pojazdów osobowych (max. 8 szt. na rok z 1 gospodarstwa domowego), rowerów, motocykli i motorowerów
 • tonery i kartridże z drukarek domowych
 • beton oraz gruz betonowy (max. 700 kg rocznie z 1 gospodarstwa domowego)
 • odpady biodegradowalne
 • żarówki i świetlówki
 • leki (pozbawione papierowych opakowań) oraz odpady pochodzące z iniekcji czyli igły, strzykawki i igłostrzykawki
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny (jedynie kompletny)
 • metale
 • odpady wielkogabarytowe np. meble, duże zabawki, wanienki

W PSZOK nie przyjmowane są odpady:

 • zmieszane odpady komunalne
 • materiały zawierające azbest i eternit
 • gaśnice i butle gazowe
 • szyby oraz części samochodowe
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji zawartości
 • odpady w opakowaniach cieknących
 • sprzęt budowlany i urządzenia przemysłowe
 • odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej
 • odpady z działalności gospodarczej
 • papa odpadowa
 • substancje łatwopalne
 • gleba, ziemia i kamienie

Na teren PSZOK może jednorazowo wjechać tylko jeden samochód. Pracownicy po wykonaniu czynności kontrolnych wskazują miejsce samodzielnego pozostawienia odpadów.

 

Mobilny PSZOK

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych uwzględnia również odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów dla poszczególnych rejonów następujących frakcji odpadów:

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
 • przeterminowane leki i opakowania po nich

Odpady te należy wystawiać przed posesję najpóźniej do godz. 6:00 w dniu wskazanym w harmonogramie. Wyjątkiem są lekarstwa oraz opakowania po nich, które należy przekazać osobiście załodze odbierającej odpady. Należy również pamiętać, by opakowania były pozbawione zbędnych opakowań tj. kartoników papierowych.