1

Przetargi 2022

Postępowanie nr sprawy KL.271.01.2022
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ”.

Tryb podstawowy, wariant 1.
Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00064441/01 z 2022-02-22 (Identyfikator postępowania: ocds-148610-d84e06fc-985f-11ec-80f8-1ad70aec7fa4).
Adres strony internetowej postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f34d07cf-5b98-406c-8f67-36d6d36a1781, w tym co najmniej do pobrania:

Ogłoszenie nr 2022_BZP 00069760_01 z dnia 2022-02-28.pdf
KL.271.01.2022_SWZ.pdf
Załączniki nr 1-2 do SWZ.pdf
Załączniki nr 3-10 do SWZ.zip

Postępowanie nr sprawy KL.271.02.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica”.

Tryb podstawowy, wariant 1.

Nr ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00134150/01 z dnia 2022-04-25 (Identyfikator postępowa: ocds-148610-9ba4f9a2-c4ce-11ec-aa46-6a814e8de928).
Adres strony internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/517393ff-e26a-41ed-9cb6-e9006411f470, na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (opublikowana w BZP)
SWZ-KL.271.02.2022
Załącznik 1 do SWZ
Załącznik 2 do SWZ
Załączniki 3-10 do SWZ