Tegoroczny odbiór choinek

Informujemy, że odbiór choinek będzie realizowany w styczniu i lutym 2021 roku, w terminach odbioru bioodpadów, zgodnie z przekazanym Państwu harmonogramem. Prosimy o wystawianie choinek przed posesję bez ziemi i …

Ważenie pojazdów

Oferujemy usługi ważenia pojazdów i towarów, przy użyciu nowoczesnej wagi samochodowej, posiadającej ważne świadectwo legalizacji obciążenie max. 40 ton dowód ważenia pojazdu lub towaru w postaci wydruku Zapraszamy Państwa do …

Kiedy Wywóz – apka na Twoją komórkę

Aplikacja powstała w ramach projektu pod patronatem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Umożliwia ona przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach, w tym z terenu Lubonia oraz dokonywanie oceny …