KOM – LUB Sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami RODO publikuje stosowne informacje.

Informacje dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62 – 030 Luboń, NIP:
777-00-05-209;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej i przyszłych
rekrutacji;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu aktualnej i przyszłych
rekrutacji;
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • upoważnieni pracownicy KOM-LUB, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmioty przetwarzające – którym KOM-LUB zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.

Informacja dla kontrahentów KOM-LUB Sp. z o.o. dostawców towarów i usług
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62 – 030 Luboń, NIP:
777-00-05-209;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i kontaktów handlowych;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów
handlowych;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów
handlowych
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • upoważnieni pracownicy KOM-LUB, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmioty przetwarzające – którym KOM-LUB zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne.


Informacja dla Klientów KOM-LUB Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. ,
informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-LUB Sp. z o.o., ul. Niepodległości 11, 62 – 030 Luboń, NIP:
777-00-05-209;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży, realizacji umowy i kontaktów
handlowych;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i utrzymania kontaktów
handlowych;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację warunków umowy/ kontaktów
handlowych
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • upoważnieni pracownicy KOM-LUB, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmioty przetwarzające – którym KOM-LUB zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne