Oferujemy ważenie pojazdów oraz towarów przy użyciu nowoczesnej wagi samochodowej posiadającej ważne świadectwo legalizacji. Waga długości 8 m i szerokości 3 m. Dostosowana jest do obciążenia maksymalnie 40 ton. W ramach usługi zapewniamy dowód ważenia (wydruk) oraz fakturę za usługę. Usługę świadczymy w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Koszt usługi: 30 zł netto.