Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami komunalnymi.

Każdorazowo dostosowujemy tematykę spotkania w zależności do wieku dzieci i młodzieży. Może ono obejmować ogólną wiedzę o ochronie środowiska, zasady poprawnej segregacji odpadów, informacje na temat przetwarzania odpadów oraz recyklingu i odzysku bądź prezentację sprzętu. Podkreślamy, że tematyka będzie zawsze ściśle powiązana z realiami Lubonia.

Możecie też Państwo zaprosić nas do Waszych placówek edukacyjno-wychowawczych, gdzie możemy przeprowadzić zajęcia z prezentacją multimedialną.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.