Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym Kom-Lub Spółka z o.o. z siedziba w Luboniu.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.kom-lub.com.pl (dalej
„Serwis”).

Kom-Lub Spółka z o.o. z siedzibą w Luboniu szanuje prawo do prywatności
Użytkowników serwisu www.kom-lub.com.pl.
W szczególności dba o ochronę ich danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające
ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są
ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na
poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu Kom-Lub jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL,
który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.


Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki
umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych
bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo
umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców
takich jak: Facebook, Twitter czy Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z
funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa
zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie
mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania
plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów
oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z
dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli
zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej
strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.


Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze
  Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego
  komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika
  przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można
  mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do
  Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub
  przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym
  transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja
  odbywa się otwartym tekstem.
 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem
Serwisu jest:

KOM-LUB Spółka z o.o. z siedziba w Luboniu
ul. Niepodległości 11
62-030 Luboń
kom-lub@kom-lub.com.pl

 1. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http
kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest
  możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w
  przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji
zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są
m.in. do:

 1. zarządzania Serwisem;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach
  statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz
  GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie
  mailingowe.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać
poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie
być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np.
obsłużenie zamówienia publikacji).

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w
celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu
udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie
przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom
międzynarodowym ani do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne
podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę
przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły
określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych –
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
korzysta z plików Cookies
stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z
  urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych
  do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
  internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
  ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie
są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych
automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik
powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są
udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa
poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa,
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików Cookies
. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej
przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a
w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.