W KOM-LUB od 2009 roku posiadamy zintegrowany system zarządzania według standardów ISO oraz jesteśmy posiadaczem certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ZSZ oparty na ISO to trzy współdziałające i uzupełniające się nawzajem podsystemy – gwarancji jakości, zarządzania ochroną środowiska oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. ZSZ jest jednym z udokumentowanych i spójnych systemów, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności organizacji, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. Pracujemy według ściśle określonych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej jakości świadczonych usług i dbałości o naszych pracowników oraz partnerów biznesowych.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

System Zarządzania Środowiskowego – norma PN-EN ISO 14001:2015 PCA

Wdrożenie oraz posiadanie certyfikowanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015 przyczynia się do poprawy działalności organizacji poprzez: zmniejszenie kosztów, w tym: poprawę efektywności zużycia surowców, zastosowanie substytutów surowców naturalnych innymi, wykorzystywanie odpadów, poprawę konkurencyjności oraz wizerunku naszej pro środowiskowej organizacji.

System Zarządzania Jakością – Norma PN-EN ISO 9001-2015 PCA

Norma ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie procesów i dostarczanie wyników ich skuteczności oraz ciągłe ich doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – norma PN-ISO 45001:2018

Celem normy ISO 45001 jest umożliwienie organizacji odpowiedniego zaprojektowania i wdrożenia elementów systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących tej dziedziny.