Na terenie KOM-LUB znajduje się miejsce czasowego pobytu zwierząt. Trafiają do nas psy, które uciekły bądź zgubiły się np. podczas spaceru. Gdy ktoś zauważy bezpańskie zwierzę należy poinformować o tym fakcie Straż Miejską w Luboniu pod nr telefonu (61) 813 19 86.

Zwierzę zostaje odłowione przez Straż Miejską bądź przez przeszkolonych pracowników KOM-LUBu. Odłowione zwierzę ma przez nas zapewnione jedzenie, picie oraz schronienie przez 3 dni robocze od dnia przywiezienia. W tym czasie publikujemy zdjęcie psa na portalu facebook.

Właściciel, który rozpozna swojego psa powinien udać się do Straży Miejskiej na ul. Dworcową 1 w godzinach funkcjonowania urzędu z dokumentami potwierdzającymi tożsamość psa oraz jego właściciela, opłacić mandat, oraz z odpowiednim zaświadczeniem (otrzymanym od SM) udać się do nas na ul. Niepodległości 11 celem odebrania psa.

Bywa czasami, że upłyną 3 dni, a pies nadal czeka na swojego pana lub panią. Po tym czasie pies jest transportowany do Schroniska zwierząt w Poznaniu na ul. Kobylepole 51, skąd również można odebrać swoje zwierzę.