1. Jestem nowym mieszkańcem, co muszę zrobić, by odbierano mi odpady?

W pierwszej kolejności należy udać się do Urzędu Miasta w celu podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Miasta przelicza ilość stawki, jaka będzie obowiązywała na danym adresie oraz wielkość pojemnika (30 l./os.), jaką państwu zostanie dostarczona. Każdy nowy mieszkaniec wyposażany jest w czarny pojemnik na odpady zmieszane oraz worki na odpady segregowane. W kwestii piątej frakcji, czyli bioodpadów, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do zakupu pojemnika we własnym zakresie.

2. Kiedy muszę wystawić pojemnik/worki z odpadami?

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do wystawienia odpadów najpóźniej w dniu odbioru do godziny 6:00. Wynika to z czasu pracy pracowników komunalnych, którzy rozpoczynają swoją pracę właśnie o tej godzinie. Nie radzimy sugerować się tym, że „zawsze byli u mnie o…”. Każdy rejon można przejechać na dziesiątki sposobów, a zależy to wyłącznie od kierowcy.

3. Czy mogę mieć pojemniki na odpady zbierane selektywnie?

KOM-LUB w ramach współpracy z Urzędem Miasta dostarcza mieszkańcom worki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne i metale. Jeżeli mieszkaniec chce, może posiadać pojemniki, jednak musi je zakupić we własnym zakresie. W dniu odbioru jednak należy przed posesję wystawić worki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny, a nie w pojemnikach. Pojemniki mogą służyć państwu jedynie w celach magazynowania odpadów.

4. Został uszkodzony pojemnik na bioodpady, co powinnam/powinienem zrobić?

Jeżeli pojemnik pękł bądź odpadły koła z powodu przeładowania go i przekroczenia jego udźwigu (max. 60 kg przy pojemności 120 l i 1102,2,020202 kg przy pojemności 240 l), uszkodzenie wynika ze złego użytkowania i należy pojemnik wymienić we własnym zakresie. Jeżeli pojemnik jest słabej jakości i ma już swoje lata, uszkodzenie może wyniknąć z powodu czynników atmosferycznych (pojemniki najczęściej znajdują się na dworze, gdzie wystawione są na promieniowanie słońca, mróz, deszcz, grad i inne czynniki, które z czasem osłabiają tworzywo, powodując, że staje się ono podatne na pęknięcia). Uszkodzony pojemnik należy traktować jako zużyty i wymienić go we własnym zakresie, tak jak wymienia się opony w samochodzie czy przedmioty użytku domowego.
Jeżeli pojemnik został uszkodzony z winy ładowaczy bądź śmieciarki odbierającej odpady, należy skontaktować się z nami. Zostaniecie państwo poproszeni o przesłanie na wskazany adres zdjęcia bądź informacji o adresie na którym dokonano zniszczenia.

5. Przy opróżnianiu pojemnika na bioodpady część odpadów została na dnie. Dlaczego nie została zabrana?

Odpady biodegradowalne „pracują” zdecydowanie szybciej niż inna frakcja (rodzaj) odpadów. Proces kompostowania szczególnie w okresie letnim jest znacznie przyspieszony, a odpady kuchenne puszczają soki już po 2 dniach. Często soki, które wydzielają odpady zielone łączą się z odpadami tworząc zwartą papkę, szczególnie w sytuacji, gdy ktoś nie posiada pojemnika z kratką na odcieki. Zimą zaś mróz potrafi zmrozić odpady i w swoisty sposób je przykleić do pojemnika. Nasi pracownicy mają odgórny zakaz uderzania w dno pojemników, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. Po opróżnieniu kontenera przez śmieciarkę, właściciele sami mogą wzruszyć odpady przywarte do dna bądź przepłukać je wodą.

6. Mam za mało worków na odpady segregowane. Co mam zrobić?

Każdy mieszkaniec miasta Luboń, który potrzebuje więcej worków może przyjść do nas na ul. Niepodległości 11 i pobrać dodatkowe worki. Każdy ma prawo również zakupić worki we własnym zakresie, pamiętając o kolorystyce na odpowiednie frakcje odpadów (żółty, niebieski, zielony).