Od 1 maja 2020 roku z systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Luboń zostały wykluczone przedsiębiorstwa (nieruchomości niezamieszkałe). Zgodnie z prawem każdy właściciel bądź zarządca takiej nieruchomości zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Lubonia.

Zachęcamy firmy do podpisania umowy z naszą spółką. Zapewniamy świadczenie usług na najwyższym poziomie. W celu podpisania umowy zachęcamy do kontaktu pod nr telefonu 61 813 05 51 bądź e-mailem kom-lub@kom-lub.com.pl. Wzór umowy znajduje się w zakładce Wzory dokumentów (Strefa klienta).