Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00-16.00.

 

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję przed godziną 6.00 w dniu odbioru lub w dniu poprzedzającym termin odbioru jednak nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

 
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej, śródmiejskiej
 

ODPADY ZMIESZANE – dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek
– trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek

ODPADY SELEKTYWNE – PAPIER – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – TWORZYWA SZTUCZNE , OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ORAZ DROBNE ODPADY WYKONANE Z METALU – raz w tygodniu

ODPADY SELEKTYWNE – SZKŁO – raz na dwa tygodnie

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – raz w tygodniu (od XII-III raz na trzy tygodnie)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – raz na pół roku
REJON I -1.03.2021, REJON II -1.03.2021, REJON III – 1.03.2021, REJON IV – 2.03.2021, REJON V -3.03.2021, REJON VI – 4.03.2021, REJON VII – 5.03.2021

 
Harmonogram wywozów – III kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości, ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od tworzyw sztucznych.
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII5 i 1912265 i 19
VIII2 i 16 i 3069232 i 16 i 30
IX13 i 2762013 i 27
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII6 i 2012265 i 19
VIII3 i 17 i 3169232 i 16 i 30
IX14 i 2862013 i 27
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII12,13 i 26,2713276 i 20
VIII9,10 i 23,34610243 i 17 i 31
IX6,7 i 20,2172114 i 28
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII7,8 i 21,2214287 i 21
VIII4,5 i 18,192311254 i 18
IX1,2 i 15,16 i 29,308221 i 15 i 29
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII7,8 i 21,2215298 i 22
VIII4,5 i 18,19912265 i 19
IX1,2 i 15,16 i 29,309232 i 16 i 30
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII1 i 14,15 i 28,29113276 i 20
VIII11,12 i 25,2610243 i 17 i 31
IX8,9 i 22,23372114 i 28
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII1 i 14,15 i 28,2916305 i 19
VIII11,12 i 25,262013272 i 16 i 30
IX8,9 i 22,23102413 i 27
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości, ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od tworzyw sztucznych.
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV12 i 26191912 i 26
V10 i 2441710 i 24
VI7 i 21114287 i 21
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV13 i 27191912 i 26
V11 i 2541710 i 24
VI8 i 22114287 i 21
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV6 i 19,206122013 i 27
V4 i 17,18 i 31141811 i 25
VI1 i 14,15 i 28,29115298 i 22
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV1 i 14,15 i 28,297132114 i 28
V12,13 i 26,2771912 i 26
VI9,10 i 23,24216259 i 23
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV1 i 14,15 i 28,296152212 i 26
V12,13 i 26,2752010 i 24
VI9,10 i 23,24117307 i 21
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV7,8 i 21,22162013 i 27
V5,6 i 19,20461811 i 25
VI2 i 16,17 i 3015298 i 22
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV7,8 i 21,22814231 i 15 i 29
V5,6 i 19,20142113 i 27
VI2 i 16,17 i 304182410 i 24
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2021 – rejony (wykaz ulic)
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I4 i 1811184 i 25
II1 i 15182215
III1 i 15 i 29152218 i 29
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I5 i 1911184 i 25
II2 i 16182215
III2 i 16 i 30152218 i 29
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I11,12 i 25,2612195 i 26
II8,9 i 22,23292316
III8,9 i 22,23162319 i 30
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I7,8 i 20,2113207 i 27
II3,4 i 17,183102417
III3,4 i 17,18 i 311724210 i 31
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I7,8 i 20,2112195 i 26
II3,4 i 17,18292316
III3,4 i 17,18 i 31162339 i 30
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I13,14 i 27,281814214 i 25
II10,11 i 24,25112515
III10,11 i 24,252182548 i 29
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I13,14 i 27,2815228 i 28
II10,11 i 24,254122618
III10,11 i 24,251926511
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące