PSZOK (Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Każdy mieszkaniec może nieodpłatnie, poza wyznaczonymi terminami, oddać swoje odpady do PSZOK-u.

PSZOK jest czynny na terenie KOM-LUBu przy ul. Niepodległości 11 w Luboniu od wtorku do piątku w godzinach 14:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00.

Regulamin działania PSZOK

Regulamin działania PSZOK (od 1 lipca 2021r.)

Oświadczenie

Mobilny PSZOK

Samochody KOM-LUBu zapewniają odbiór i transport zgodnie z harmonogramem w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych rejonów następujących frakcji odpadów:

  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
  • przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych

Odpady te należy wystawiać przed posesję (z wyjątkiem leków, które trzeba załodze z oczywistych powodów przekazywać bezpośrednio).