Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.

Wykaz usług świadczonych przez spółkę KOM-LUB

 • wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach o pojemnościach od 110 litrów do 1,1m3, a także odpadów gromadzonych luzem,
 • opróżnianie szamb,
 • wywóz gruzu,
 • porządkowanie terenów miejskich,
 • równanie dróg gruntowych,
 • zamiatanie jezdni,
 • utrzymywanie w należytym stanie dróg miejskich podczas zimy,
 • czyszczenie kanalizacji deszczowych między innymi przy pomocy nowoczesnego sprzętu do wycinania korzeni,
 • przegląd wnętrz rurociągów przy użyciu własnego sprzętu telewizyjnego,
 • naprawa nawierzchni ulic,
 • dbanie o stan znaków drogowych na terenie Lubonia.