Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami komunalnymi.

Tematyka spotkania winna być każdorazowo uzgadniana i dostosowywana do wieku dzieci i młodzieży. Może obejmować ogólną wiedzę o potrzebie ochrony powierzchni ziemi i wód przed zanieczyszczeniami z uwzględnieniem lubońskich realiów, przekazanie minimalnej wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, prezentację sprzętu. Podkreślamy, że tematyka będzie zawsze ściśle powiązana z realiami Lubonia.

Możecie też Państwo zaprosić nas do Waszych szkół.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.