Data: 02.10.2014
KL.271.05.2014
Przetarg nieograniczony na
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU (okres zimowy 2014/2015), w tym:
sukcesywne dostawy ca 702 tony soli kamiennej drogowej klasy „DR”, niezbrylającej o zawartości antyzbrylacza w ilości co najmniej 70,0 mg/kg, sól o jakości (zgodnej z normą PN-C-84081-1-K-DR) potwierdzonej pozytywną opinią IBDiM oraz odpowiadającą podstawowym warunkom higienicznym (atest PZH), realizowane transportem Wykonawcy, partiami po ~26 ton soli luzem (nieopakowanej) loco siedziba zamawiającego.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 326206 z dnia 2014.10.02. [PDF – 125,19 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [PDF – 126,4 KB]
Załączniki nr 1-8 do SIWZ [Archiwum zip – 237,39 KB]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2014.10.20. [PDF – 61,03 KB]
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 366328 z dnia 05.11.2014 [PDF – 73,75 KB]

 

Data: 02.10.2014
KL.271.04.2014
Przetarg nieograniczony na
DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SPRZĘTU I POJAZDÓW będących w użytkowaniu zamawiającego,tj.:
Część 1 – sukcesywne dostawy oleju napędowego, poprzez tankowanie pojazdów zamawiającego w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2015r. w łącznej ilości ok. 95 tysięcy litrów oleju.
Część 2 – sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95, poprzez tankowanie pojazdów zamawiającego w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2015r. w łącznej ilości ok. 1,4 tysiąca litrów benzyny.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 326148 z dnia2014.10.02. [Plik Acrobat PDF – 96,21 KB]
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – BZP nr 326268 z dnia 2014.10.02. [PDF – 51,28 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [PDF – 123,25 KB]
Załączniki nr 1-8 do SIWZ [Archiwum zip – 244,01 KB]
ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – z dnia 2014.10.07. [PDF – 47,56 KB]
ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – z dnia 2014.10.08. [PDF – 47,08 KB]
ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – z dnia 2014.10.09. [PDF – 46,18 KB]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2014.10.15. [PDF – 44,82 KB]
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 6 z dnia 01.01.2015 [PDF – 71,61 KB]

 

Data: 03.06.2014
KL.271.02.2014
DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA SPRZĘTU I POJAZDÓW będących w użytkowaniu zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 64927 z dnia 2014.03.27. [PDF – 64,06 KB]

 

Data: 04.03.2014
KL.271.03.2014
Przetarg nieograniczony na „NABYCIE UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 46219 z dnia 2014.03.04. [PDF – 107,41 KB]
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [PDF – 468,17 KB]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2014.03.12. [PDF – 47,13 KB]
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 64927 z dnia 2014.03.27 [PDF – 73,92 KB].