Harmonogram wywozów – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 

Wykaz wywozu odpadów 03/2019 – spółdzielnie mieszkaniowe
Wykaz odbioru odpadów 03/2019 – wspólnoty mieszkaniowe

 
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00-22.00 oraz w soboty w godzinach od 6.00-16.00.

 

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję przed godziną 6.00 w dniu odbioru lub w dniu poprzedzającym termin odbioru jednak nie wcześniej niż o godzinie 18.00.

 
Harmonogram wywozu gabarytów – wielorodzinne, śródmiejskie
 

Wykaz wywozu – IV kwartał 2020

 
Harmonogram wywozów – IV kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
Od 1 maja 2020 r. bioodpady należy gromadzić w pojemnikach, nie należy wrzucać folii, mięsa, kości, ości, innych odpadów pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, odpadów budowlanych i zmieszanych odpadów komunalnych.
Surowce wtórne zbierane są w workach.
Od 1 maja 2020 r. papier zbieramy oddzielnie od tworzyw sztucznych.
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X12 i 2615202912 i 26
XI9 i 239179 i 23
XII7 i 21972214
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X13 i 2715202912 i 26
XI10 i 249179 i 23
XII8 i 22972214
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X5,6 i 19,20892814 i 27
XI2,3 i 16,17 i 303252610 i 24
XII1 i 14,15 i 28,291083016
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X1 i 14,15 i 28,29136155 i 19
XI12,13 i 25,264122 i 16 i 30
XII9,10 i 23,2415921217
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X1 i 14,15 i 28,296513276 i 20
XI12,13 i 25,263163 i 17
XII9,10 i 23,24882915
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X7,8 i 21,2212167 i 21
XI4,5 i 18,192410134 i 18
XII2,3 i 16,17 i 30,31141814
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
X7,8 i 21,2272238 i 22
XI4,5 i 18,19520275 i 19
XII2,3 i 16,17 i 30,313102311
RI – RVII – rejony
X, XI, XII – miesiące
 
Harmonogram wywozów – III kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII6 i 208286 i 20
VIII3 i 17 i 31517253 i 17 i 31
IX14 i 2872214 i 28
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII7 i 218286 i 20
VIII4 i 18517253 i 17 i 31
IX1 i 15 i 2972214 i 28
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII13,14 i 27,2810277 i 21
VIII10,11 i 24,2564284 i 18
IX7,8 i 21,221301 i 15 i 29
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII8,9 i 22,2392313 i 27
VIII5,6 i 19,201152010 i 24
IX2,3 i 16,17 i 302177 i 21
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII8,9 i 22,2372214 i 28
VIII5,6 i 19,20431911 i 25
IX2,3 i 16,17 i 301168 i 22
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII1,2 i 15,16 i 29,302114171 i 15 i 29
VIII12,13 i 26,27101812 i 26
IX9,10 i 23,24298159 i 23
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VII1,2 i 15,16 i 29,306242 i 16 i 30
VIII12,13 i 26,27362113 i 27
IX9,10 i 23,2431810 i 24
RI – RVII – rejony
VII, VIII, IX – miesiące
 
Harmonogram wywozów – II kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R Iodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV14 i 2716271 i 15 i 29
V11 i 25112513 i 27
VI8 i 22119228 i 24
R IIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV14 i 2816271 i 15 i 29
V12 i 26112513 i 27
VI9 i 23119228 i 24
R IIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV6,7 i 20,212732 i 16 i 30
V4,5 i 18,19122114 i 28
VI1,2 i 15,16 i 29,30417239 i 25
R IVodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV1,2 i 15,16 i 29,3022156 i 20
V13,14 i 27,28221384 i 18
VI10 i 24,251524181 i 15 i 29
R Vodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV1,2 i 15,16 i 29,3087287 i 21
V13,14 i 27,2812265 i 19
VI10 i 24,25216232 i 16 i 30
R VIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
IV8,9 i 22,2321108 i 22
V6,7 i 20,212619146 i 20
VI3,4 i 17,189123 i 17
R VIIodpady zmieszane
szkło
tworzywa sztuczne
papier
wielko gabarytowe
zielone (bio)
VI8,9 i 22,239169 i 23
V6,7 i 20,212015297 i 21
VI3,4 i 17,1838194 i 18
RI – RVII – rejony
IV, V, VI – miesiące
 
Harmonogram wywozów – I kwartał 2020 – rejony (wykaz ulic)
 
R Iodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I7 i 20821
II3 i 17103
III2 i 16 i 309
R IIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I7 i 21821
II4 i 18103
III3 i 17 i 319
R IIIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I13,14 i 27,28916
II10,11 i 24,25116
III9,10 i 23,2410
R IVodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I8,9 i 22,2322
II5,6 i 19,20191326
III4,5 i 18,1919
R Vodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I8,9 i 22,231414
II5,6 i 19,20184
III4,5 i 18,1917
R VIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I2,3 i 15,16 i 29,30212829
II12,13 i 26,2725
III11,12 i 25,262431
R VIIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I2,3 i 15,16 i 29,3015
II12,13 i 26,27205
III11,12 i 25,261817
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące