R Iodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I8 i 228113
II5 i 195121
III5 i 1951
R IIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I9 i 238113
II6 i 205121
III6 i 2051
R IIIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I2,3 i 15,16 i 29,302249
II12,13 i 26,271968
III12,13 i 26,27197
R IVodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I10,11 i 24,252416
II7,8 i 21,222172813
III7,8 i 21,222127
R Vodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I10,11 i 24,25172316
II7,8 i 21,22142713
III7,8 i 21,221313
R VIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I3,4 i 17,18 i 319103018
II1 i 14,15 i 28615
III1, 14,15 i 28,2962014
R VIIodpady zmieszane
tworzywa sztuczne, papier
szkło
wielko gabarytowe
zielone (bio)
I4,5 i 17,18 i 312325
II1 i 14,15 i 28202722
III1 i 14,15 i 28,29202229
RI – RVII – rejony
I, II, III – miesiące