Kiedy Wywóz – apka na Twoją komórkę

Aplikacja powstała w ramach projektu pod patronatem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Umożliwia ona przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach, w tym z terenu Lubonia oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych. Dodatkowo apka zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów np. aptek, w których można zostawić przeterminowane leki.

Aplikację można pobrać stąd: kiedywywoz.pl

Źródło informacji: strona internetowa kiedywywoz.pl

Zapisz jako PDFDrukuj