PRZEDSIĘBIORCO – ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW OD 1 MAJA 2020 ROKU

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta Luboń podjęła decyzję o wyłączeniu z systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe. Oznacza to, że z dniem 1 maja 2020 roku każdy właściciel, zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Lubonia.

Począwszy od dnia 1 maja 2020 r. KOM-LUB Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Niepodległości 11 gotowa jest nadal do świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Kontynuacja świadczenia usług wymaga zawarcia ze Spółką umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Od dnia 1 lutego 2020 r. informacje pod numerem telefonu 61 813 05 51, email: nasz@adres.email, lub osobiście.

Zapisz jako PDFDrukuj