Ważna informacja dotycząca bioodpadów

Szanowni Państwo, w workach powinny znajdować się wyłącznie odpady zielone. W związku z faktem, iż są w nich zanieczyszczenia worki nie zostały odebrane. Odpady powinny być: – zawiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00) – dotyczy to odpadów budowlanych, ziemi, gruzu i innych odpadów z wyłączeniem odpadów zmieszanych. – wrzucone do pojemnika – dotyczy odpadów zmieszanych. Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.

Zapisz jako PDFDrukuj