Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów

Szanowni Państwo, odbiór odpadów jest prowadzony wyłącznie w workach dostarczanych przez Operatora wykonującego usługę odbioru odpadów zgodnie z § 8 ust. 5 uchwały nr L/381/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady zgromadzone w innych workach proszę dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00). Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.

Zapisz jako PDFDrukuj