Zasady wyrzucania odpadów ulegających biodegradacji

Szanowni Państwo, zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń na nieruchomościach zamieszkałych położonych w Luboniu odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w półprzezroczystych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu, do którego są przeznaczone. Worki te dostępne są w naszej siedzibie, przy ul. Niepodległości 11 oraz w Urzędzie Miasta Luboń, przy placu Bojanowskiego 2, pokój 209 , II piętro. Zapisy te obowiązują od 2014 roku, jednak wcześniej nie były tak restrykcyjnie przestrzegane. Niestety w ostatnim czasie obserwujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadów ulegających biodegradacji innymi frakcjami. Mieszkańcy wystawiają w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych także inne odpady w nieprzezroczystych workach, co powoduje, że zawartość worka nie jest widoczna. Dlatego też prosimy Państwa o wystawianie odpadów w workach, które dostarczamy.

Na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpady ulegające biodegradacji zbierane są w brązowych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu, na który są przeznaczone.

Uprzejmie informujemy, że obowiązek wystawiania odpadów w półprzezroczystych workach dostępnych w naszej siedzibie dotyczy także pozostałych odpadów zbieranych selektywnie, czyli papieru i plastiku oraz szkła.

Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia zasady segregacji odpadów ulegających biodegradacji:

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy:

  • owoce, warzywa, obierki,
  • liście, kwiaty, skoszoną trawę,
  • rozdrobnione części drzew i krzewów (mieszczące się we workach),
  • trociny, korę drzew.

NIE WRZUCAMY:

  • odpadów zawierających mięso lub kości zwierzęce*,
  • odchodów zwierzęcych*,
  • resztek żywności, pieczywa*,
  • ziemi, kamieni*,
  • popiołu z węgla kamiennego*,
  • gałęzi, konarów (nierozdrobnionych)**.
 
 
*Odpady gromadzimy w pojemnikach na odpady zmieszane
**Odpady oddajemy do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zlokalizowanego w siedzibie Spółki Kom-Lub przy ul. Niepodległości 11. Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 14.00-18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00-14.00.

Kom-Lub Sp. z o.o. Luboń

Zapisz jako PDFDrukuj