­ Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył… ­
Pwt 23: 13-15
Harmonogram wywozu odpadów VII-IX.2019
Wywóz odpadów budowlanych w kontenerach – tel. 61 8 130 551

SZANOWNI PAŃSTWO

Firma Kom-Lub Sp.z o.o. poszukuje pracowników do pracy na stanowisku
ŁADOWACZ, ROBOTNIK PRAC KOMUNALNYCH

12.08.2019

UWAGA !

Szanowni Państwo,
odbiór odpadów jest prowadzony wyłącznie w workach dostarczanych przez Operatora wykonującego usługę odbioru odpadów zgodnie z § 8 ust. 5 uchwały nr L/381/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady zgromadzone w innych workach proszę dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00).
Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.

UWAGA !

Szanowni Państwo,
w workach powinny znajdować się wyłącznie odpady zielone. W związku z faktem, iż są w nich zanieczyszczenia worki nie zostały odebrane.
Odpady powinny być:
– zawiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Niepodległości 11 (czynny od wt-pt w godz. od 14.00-18.00 oraz w soboty od godz. 8.00-14.00) – dotyczy to odpadów budowlanych, ziemi, gruzu i innych odpadów z wyłączeniem odpadów zmieszanych.
– wrzucone do pojemnika – dotyczy odpadów zmieszanych.
Informacji można uzyskać w Kom-Lub sp. z o.o. pod nr (61) 8130-551.

KOM – LUB SP. Z O.O.

KOM-LUB jest firmą świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców. Firma powstała na początku 1993 roku. Jest spółką należącą w całości do Lubonia – miasta położonego przy południowej granicy Poznania.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.

(więcej…)

Oferta dla szkół i przedszkoli

Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami komunalnymi.

(więcej…)

Kilka faktów czyli Kom-Lub w liczbach
8
śmieciarek
14
tysięcy ton wywiezionych odpadów
18 %
wymagany w roku 2016 poziom recyklingu
33 %
osiągnięty przez Kom-Lub poziom recyklingu w 2016
Najświeższe

Komunikaty