SZANOWNI PAŃSTWO

KOM-LUB jest firmą świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców.
Firma powstała na początku 1993 roku. Jest spółką należącą w całości do Lubonia - miasta położonego przy południowej granicy Poznania.

Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi zasadami opisanymi zarówno w Poradniku dostarczanym przez Urząd Miasta jak i na naszej stronie internetowej.
Wymagania przetargowe zmusiły nas do zmian w oznaczeniu kolorami poszczególnych frakcji:ODBIÓR ODPADÓW
:

W dniach wyszczególnionych w harmonogramach należy wystawić odpady przed posesję. Nie trzeba wystawiać, jeśli na posesji jest boks dostępny od ulicy.

Odpady winny być wystawione do godz 6.00 (jeśli rejon jest dwudniowy - odpady należy wystawić pierwszego dnia przewidzianego w harmonogramie).

Prosimy w okresie zimowym nie dopuszczać do zamarzania zawartości pojemników - nie można ich wtedy opróżnić bez narażania kubła na zniszczenie.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie firmy przy ul. Niepodległości 11, telefonicznie pod numerem 61- 8-130-551, także nasi pracownicy chętnie posłużą wyjaśnieniami. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej: www.kom-lub.com.pl

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych - tabela poglądowaSpółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty (zabudowa wielorodzinna), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej


- odpady zmieszane  - będą odbierane w poniedziałki i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny - odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),

- pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne - 1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,

- szkło  - 1 raz na miesiąc,

- odpady zielone (bio)  – 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,

- odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Zabudowa śródmiejska (11 Listopada 128a-f, Jana Pawła II 5,14,16,18,20, Kochanowskiego 1, Konarzewskego 25ab) ), a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej


- odpady zmieszane  - będą odbierane w poniedziałki, środy i piątki (jeśli w te dni przypada dzień wolny - odpady będą odbierane dzień wcześniej lub w dniu następnym),

-Pojemniki z surowcami papier, tworzywa sztuczne  -1 raz w tygodniu w okresie IV-X i 1 raz na 2 tygodnie w okresie XI-III,

- szkło  - 1 raz na miesiąc,

- odpady zielone (bio)  - 1 raz na 2 tygodnie w okresie IV-X,

- odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.


 

Zabudowa jednorodzinna, a także położonych na tym obszarze nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanych i obiektów użyteczności publicznej


- odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie,

- papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki  - raz w miesiącu,

- szkło  - raz na 2 miesiące,

- odpady zielone (bio)  - w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,

- odpady wielkogabarytowe  - raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Rodzinne ogrody działkowe, budynki rekreacji indywidualnej


- odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie w okresie IV-X, raz na 3 tygodnie w okresie XI-III,

- papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki  - raz w tygodniu w okresie IV-X, a w okresie XI-III 1 raz na 5 miesięcy,

- szkło   - raz na 1 miesiąc w okresie IV-X, a w okresie XI-III – raz na 5 miesięcy,

- odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz w tygodniu, a w okresie XI-III - raz na 5 miesięcy,

- odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.
Działalność gastronomiczna i hotelarstwo


- odpady zmieszane  – 2 razy w tygodniu,

- papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki - raz w miesiącu,

- szkło - raz na 1 miesiąc,

- odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz na 2 tygodnie, a w okresie XI-III- raz na 4 tygodnie,

- odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.Działalność medyczna i weterynaryjna


- odpady zmieszane  – raz na 2 tygodnie,

- papier, tworzywa szt, opakowania wielomateriałowe, puszki - raz w miesiącu,

- szkło - raz na 2 mies.,

- odpady zielone (bio)  w okresie IV-X raz na 2 tygodnie,

- odpady wielkogabarytowe  raz na kwartał w terminach przewidzianych dla rejonów, w granicach których jest położona nieruchomość.

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym  z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska - gospodarce odpadami komunalnymi.  Tematyka spotkania  winna być każdorazowo uzgadniana i dostosowywana do wieku dzieci i młodzieży. Może obejmować ogólną wiedzę o potrzebie ochrony powierzchni ziemi i wód przed zanieczyszczeniami z uwzględnieniem lubońskich realiów, przekazanie minimalnej wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, prezentację sprzętu. Podkreślamy, że tematyka będzie zawsze ściśle powiązana z realiami Lubonia.

Możecie też Państwo zaprosić nas do Waszych szkół.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.