PRZEDSIĘBIORCO – ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW OD 1 MAJA 2020 ROKU

KOM-LUB jest firmą świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców. Firma powstała na początku 1993 roku. Jest spółką należącą w całości do Lubonia – miasta położonego przy południowej granicy Poznania.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.

(więcej…)

Oferta dla szkół i przedszkoli

Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami komunalnymi.

(więcej…)

Kilka faktów czyli Kom-Lub w liczbach
10
śmieciarek w roku 2019 i ciągle przybywa
80
tysięcy ton wywiezionych odpadów od 2014
18 %
wymagany w roku 2016 poziom recyklingu
33 %
osiągnięty przez KOM-LUB poziom recyklingu w 2016
Najświeższe

Komunikaty

Tegoroczny odbiór choinek

Odbiór choinek na terenie miasta Luboń odbędzie się 28 stycznia. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego dostarczenia choinek do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Niepodległości 11, …

Ważenie pojazdów

Oferujemy usługi ważenia pojazdów i towarów, przy użyciu nowoczesnej wagi samochodowej, posiadającej ważne świadectwo legalizacji obciążenie max. 40 ton dowód ważenia pojazdu lub towaru w postaci wydruku Zapraszamy Państwa do …