NA PSZOK MOŻE WJEŻDŻAĆ TYLKO JEDEN SAMOCHÓD
BEZ MASECZEK ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN PSZOK
PSZOK – CZYNNY OD 5 MAJA 2020 ROKU

Szanowni Państwo od dnia 5 maja 2020 r otwieramy dla Państwa ponownie PSZOK, który będzie czynny zgodnie z wcześniejszym harmonogramem – w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o czasowym zawieszeniu jego pracy.

Wtorek – Piątek 14:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 14:00

Jednakże z uwagi na trwający nadal stan pandemii zwracamy się z prośbą o oczekiwanie na wjazd przed bramą PSZOK przy ul. Niepodległości 11. Samochody będą wjeżdżały pojedynczo.

Przestrzegamy, aby w oczekiwaniu na wjazd nie kontaktować się z pozostałymi osobami oczekującymi.

Prosimy, aby dostarczając odpady do PSZOK-u zachować szczególną ostrożność poprzez wyposażenie się w:

  • Rękawiczki jednorazowe
  • Maseczki ochronne
  • Zachować bezpieczną odległość 1,5 – 2 m
  • Dostosować się do poleceń pracownika PSZOK.

Na terenie PSZOKU może znajdować się maksymalnie 1 osoba dostarczająca odpady.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczoną mocą przerobową producenta pojemników na bioodpady oraz dużym zapotrzebowaniem, pojemniki zamówione po 20 kwietnia 2020 roku mogą nie zostać wydane w terminie do końca kwietnia.

Jednocześnie przypominamy, iż od 1 maja 2020 roku odpady ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji nie będą odbierane w workach, a tylko w pojemnikach do tego przystosowanych.

ZAMAWIANIE POJEMNIKÓW NA BIOODPADY ONLINE

Szanowni Państwo, od dnia 16 marca do odwołania zamawianie pojemników na bioodpady będzie możliwe tylko i wyłącznie poprzez złożenie zamówienia elektronicznego (wstrzymujemy zamawianie pojemników w siedzibie Spółki).

Zamówienia prosimy przesyłać na adres e-mail: kom-lub@kom-lub.com.pl

POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA   /DOCX/

W treści zamówienia należy podać imię i nazwisko Zamawiającego wraz dokładnym adresem, telefonem kontaktowym oraz wybraną pojemnością pojemnika i ilością sztuk.

Pojemnik 120 l – 168,51 zł brutto
Pojemnik 240 l – 196,80 zł brutto

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie dokładnych danych wraz z numerem NIP.
Warunkiem złożenia zamówienia jest dołączenie do zamówienia potwierdzenia zapłaty.
Wpłaty należy dokonywać na numer konta: 05 9068 1013 0000 0000 0007 9245
O możliwości odbioru pojemnika zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.
Wydawanie zamówionych pojemników pozostaje bez zmian od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI POSESJI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

PRZEDSIĘBIORCO – ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW OD 1 MAJA 2020 ROKU

KOM-LUB jest firmą świadczącą usługi komunalne dla miasta Lubonia i jego mieszkańców. Firma powstała na początku 1993 roku. Jest spółką należącą w całości do Lubonia – miasta położonego przy południowej granicy Poznania.

Nasza oferta

Nasza oferta obejmuje wywozy odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy nawierzchni dróg, ultraszybkie naprawy uszkodzonych studni kanalizacyjnych, równanie dróg gruntowych, naprawy infrastruktury drogowej, porządkowanie terenu miasta, pielęgnację zieleni miejskiej oraz przeglądy telewizyjne rurociągów kanalizacyjnych.

(więcej…)

Oferta dla szkół i przedszkoli

Realizując jeden z naszych celów środowiskowych oferujemy szkołom i przedszkolom, szkolnym kółkom ekologicznym z terenu Lubonia spotkania na terenie naszej firmy poświęcone jakże ważnej dziedzinie ochrony środowiska – gospodarce odpadami komunalnymi.

(więcej…)

Kilka faktów czyli Kom-Lub w liczbach
10
śmieciarek w roku 2019 i ciągle przybywa
80
tysięcy ton wywiezionych odpadów od 2014 i ciągle rośnie
Najświeższe

Komunikaty

Tegoroczny odbiór choinek

Odbiór choinek na terenie miasta Luboń odbędzie się 28 stycznia. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego dostarczenia choinek do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Niepodległości 11, …