KL.271.01.2018
Przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw objętych zadaniem pn.: „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH w 2019r.”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – BZP nr 645507-N-2018 z dn. 2018-11-07 (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 2-6 do SIWZ (zip)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA zestaw 1 (pdf)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 22.11.2018 (pdf)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dniu 26.11.2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP nr 500294418-N-2018 z 10.12.2018) (pdf)