Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie w roku 2023, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02”, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie postanowień Art. 275 pkt 2, ustawy Pzp.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniana jest pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11c3aea4-9fe4-11ed-9236-36fed59ea7dd.

Ogłoszenie 2023/BZP 00081117/01 z dnia 3 lutego 2023
SWZ
Załączniki nr 3-9 (docx) do SWZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024, SUKCESYWNIE DOSTARCZANYCH WYKONAWCY SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODACH 20 02 01 i 20 01 08”, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie postanowień Art. 275 pkt 2, ustawy Pzp.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane są dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d5c8c4b-4864-11ed-9171-f6b7c7d59353.

Ogłoszenie 2023/BZP 00491206/01 z dnia 14 listopada 2023
SWZ
Załączniki nr 3-9 (docx) do SWZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024 SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH – KOD ODPADU 15 01 02”, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie postanowień Art. 275 pkt 2, ustawy Pzp.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane są dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d9b7bf9-885c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Ogłoszenie 2023/BZP 00516464/01 z dnia 27 listopada 2023
SWZ
Załączniki nr 3-9 (docx) do SWZ