KL.271.04.2017
Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA SOLI KAMIENNEJ DROGOWEJ”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 587746-N-2017 z dnia 13/09/2017 (pdf)
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ Załącznik nr 1 (pdf)
SIWZ Załączniki nr 2-6 (zip)
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT w dn. 25.09.2017 (pdf)
ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY w dn. 28.09.2017 (pdf)
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w dn. 05.10.2017 (pdf)

 

KL.271.03.2017
Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 584695-N-2017 z dnia 08/09/2017 (pdf)
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ Załącznik nr 1 (pdf)
SIWZ Załączniki nr 2-6 (zip)
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT w dn. 18.09.2017 (pdf)
ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY w dn. 29.09.2017 (pdf)
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w dn. 09.10.2017 (pdf)

 

KL-271-02-17
Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH POPRZEZ TANKOWANIE POJAZDÓW i SPRZĘTU ZAMAWIAJĄCEGO NA STACJACH PALIW WYKONAWCY”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 63960 z dnia 2017-04-11 (pdf)
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ Załączniki nr 1-6 (pdf/docx)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 20.04.2017 (pdf)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 26.04.2017 (pdf)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dn. 27.04.2017 (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 83148 z dn. 15.05.2017 (pdf)