KL.271.04.2015
Przetarg nieograniczony na „NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKO-MYJKA WRAZ Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 358858 z dnia 31.12.2015 (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (pdf)
Załączniki do SIWZ nr 1 i 2 (zip)
Załączniki do SIWZ nr 3 do 7 (zip)
ODPOWIEDZI i WYJAŚNIENIA z dn. 04.01.2016.
ODPOWIEDZI i WYJAŚNIENIA – Zestaw 2 z dn. 04.01.2016.
ODPOWIEDZI i WYJAŚNIENIA – Zestaw 3 z dn. 05.01.2016.
Dane finansowe i oświadczenia zamawiającego (zip)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dn. 13.01.2016r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 13040 z dn. 19.01.2016r.

 

KL.271.03.2015
Przetarg nieograniczony na „DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU” (okres zimowy 2015/2016).

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia lub ogłoszenia, w plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 255472 z dnia 29.09.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pdf
Załącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ (zip)
Załącznik nr 3, 5-8 do SIWZ (zip)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 280128 z dnia 21.10.2015

 

KL.271.02.2015
Przetarg nieograniczony na „DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU” w roku 2016.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 255400 z dnia 29.09.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ
Załącznik nr 3, 5-8 do SIWZ
ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – z dnia 2015.10.05.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 299224 z dnia 06.11.2015