Postępowanie nr sprawy KL.271.01.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od 31.08.2021r. do 31.12.2021r.”.

Tryb podstawowy, wariant 1.
Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00122856/01 z dnia 2021-07-21 (Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bcdc565-ddce-11eb-b885-f28f91688073).
Adres strony internetowej postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/75c1dcb1-8485-4b06-81de-4949d1c8a29d, na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
KL.271.01.2021 SWZ + kpl. załączników (pdf)
Załączniki nr 2-8 do SWZ (zip)


Postępowanie nr referencyjny: KL.271.02.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. „Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy, odpowiednio do aktualnych potrzeb Zamawiającego w roku 2022”.

Tryb podstawowy, wariant 1.
Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00190980/01 z dnia 2021-09-24 (Identyfikator postępowa: ocds-148610-a42ca79c-1c94-11ec-b885-f28f91688073).
Adres strony internetowej postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb80259-b141-4045-9e3b-af6bd4b60bc5, na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (w BZP)
SWZ z załącznikami (nr 1-8).pdf
Załączniki nr 3-8 do SWZ [docx].ZIP


Postępowanie nr referencyjny: KL.271.03.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług objętych zadaniem pn. „Zagospodarowanie w roku 2022, sukcesywnie dostarczanych Wykonawcy selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08”, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń.

Tryb podstawowy, wariant 1.
Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00199990/01 z dnia 2021-10-02 (Identyfikator postępowa: ocds-148610-5edccd6d-21c7-11ec-b885-f28f91688073).
Adres strony internetowej postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae2d4739-f2d9-45b2-9e28-5169974a4a98, na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym co najmniej:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (w BZP)
SWZ z załącznikami (nr 1-9).pdf
Załączniki nr 3-9 do SWZ [docx].ZIP