Postępowanie nr sprawy KL.271.02.2019
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: „USŁUGI TANKOWANIA POJAZDÓW w 2020r.”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE NR 612282-N-2019 z dnia 2019-10-21 (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ (pdf)
ZAŁĄCZNIKI nr 2-6 do SIWZ (zip)
ODPOWIEDZI na PYTANIA Zestaw 1 z dn. 23.10.2019 (pdf)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 04.11.2019 (pdf)
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dn. 05.11.2019 (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA [BZP nr 510253832-N-2019 z dn. 22.11.2019.] (pdf)