Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000049301

Kapitał zakładowy Spółki:   1 362 000,00 PLN

NIP  777 00 05 209

REGON 632095681

BDO 000110281

Konto bankowe: 50 9043 1038 2038 0018 5420 0001

Kom-Lub Sp. z o.o., jest spółką ze 100% udziałem Miasta Luboń.