Postępowanie nr sprawy KL.271.01.2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: „Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE NR 612282-N-2019 z dnia 2019-10-21 (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ (pdf)
ZAŁĄCZNIKI nr 2-6 do SIWZ (zip)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 2020-03-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dn. 2020-03-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 510056376-N-2020 z dn. 30.03.2020

Postępowanie nr sprawy KL.271.02.2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: „Zagospodarowanie w roku 2021 selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 01 08 pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – BZP nr 572034-N-2020 z dn. 2020-08-12 (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ (pdf)
ZAŁĄCZNIKI nr 2-6 do SIWZ (zip)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 2020-08-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dn. 2020-09-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w dn. 2020-09-04

Postępowanie nr sprawy KL.271.04.2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: „USŁUGI TANKOWANIA POJAZDÓW W ROKU 2021”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – BZP nr 599226-N-2020 z dn. 2020-10-20 (pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (pdf)
ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ (pdf)
ZAŁĄCZNIKI nr 2-6 do SIWZ (zip)
ODPOWIEDZI-WYJAŚNIENIA NA PYTANIA dot. SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 05.11.2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w dniu 09.11.2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 510236530-N-2020 z dnia 24-11-2020