KL-271-04-16
Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 332183 z dnia 28/10/2016 (pdf)
SIWZ_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ_Załącznik nr 1 (pdf)
SIWZ_Załącznik nr 2-5 (zip)
PYTANIA i ODPOWIEDZI z dn. 03.11.2016 (pdf)
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT w dn. 10.11.2016 (pdf)
ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w dn. 14.11.2016 (pdf)

 

KL.271-03-16
Przetarg nieograniczony pn. „DOSTAWA MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DRÓG W LUBONIU”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP nr 330572 z dnia 25/10/2016 (pdf)
SIWZ_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ_Załącznik nr 1 (pdf)
SIWZ_Załącznik nr 2-5 (zip)
Informacja z Otwarcia Ofert w dn. 03.11.2016 (pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty w dn. 07.11.2016 (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 352391-2016 z dn. 25.11.2016 (pdf)

 

KL.271-02-16
Przetarg nieograniczony pn. „NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO TYPU MINI ŚMIECIARKA”.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz inne zawiadomienia w nw. plikach do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP NR 326199 z dnia 19/10/2016 (pdf)
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
SIWZ Załącznik nr 1-6
PYTANIA i ODPOWIEDZI z dn. 20.10.2016 (pdf)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – BZP nr 327959 z dn. 21.10.2016 (pdf)
PYTANIA i ODPOWIEDZI z dn. 25.10.2016 (pdf)
BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT za 2015r. (zip)
BILANS oraz RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT za III kw. 2016r. (zip)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.10.2016. (pdf)
ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY w dn. 14.11.2016 (pdf)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 350192-2016 z dn. 24.11.2016 (pdf)