Nr referencyjny postępowania: 2131.2.2024/KL
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usług objętych zadaniem pn. „ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2024, SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH O KODZIE 20 03 07”, w tym: Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, jak również zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, realizowane poprzez odbiór i przetransportowanie odpadów ze stacji przeładunkowej położnej w miejscowości Luboń do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w łącznej ilości do 1000 ton, w okresie od zawarcia umowy do upływu kolejnych 12 miesięcy.

Strona internetowa postępowania na której dostępna jest pełna treść ogłoszenia o zamówieniu i dokumenty zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11c3aea4-9fe4-11ed-9236-36fed59ea7dd.

Ogłoszenie 2131.2.2024/KL
SWZ
Załączniki nr 3-11 do SWZ


Nr referencyjny postępowania: 2131.3.2024/KL
Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usług objętych zadaniem pn. „ZAGOSPODAROWANIE SELEKTYWNIE ZBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH O KODZIE 20 03 07”, w tym: Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych (20 03 07) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, jak również zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, realizowane poprzez odbiór i przetransportowanie odpadów ze stacji przeładunkowej położnej w miejscowości Luboń do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w łącznej ilości do 1000 ton, w okresie od zawarcia umowy do upływu kolejnych 12 miesięcy.

Strona internetowa postępowania na której dostępna jest pełna treść ogłoszenia o zamówieniu i dokumenty zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1b8d476-1ddb-11ef-a7c1-72acb4a2af8f.

Ogłoszenie 2131.3.2024/KL
SWZ
Załączniki nr 3-10 do SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dn. 04.06.2024
Zmiana SWZ z dn. 04.06.2024
PYTANIA i ODPOWIEDZI [Zestaw 1]